av M Bergman · 2020 — 3.1.4 Hantering av motstånd vid en organisationsförändring. 19 konsekvensanalys med vinster och förluster med sammanslagningen, fördelning av utrymmen.

7950

9.8.4 Konsekvensanalys av styrmodeller och organisationsförändringar. SPF Seniorerna stöder utredningens rekommendation att utvecklade.

Förändrad tjänstemannaorganisation November 2016 4 av 13 Kalix kommun PwC 1. Inledning 1.1. Bakgrund En formell organisation ska lösa en uppgift, nå ett mål eller fylla en funktion. konsekvensanalys (SKA) och även former för barnkonsekvensanalys (BKA) har utvecklats. Infrastrukturprojekt fokuserar i regel på sociala begrepp som tillgänglighet, trygghet, jämställdhet och segregation, medan stadsbyggnadsprojekt i regel influerats av Göteborg social konsekvensanalys ska utföras under planarbetet med en rapport som bilaga till detaljplanen.

Konsekvensanalys organisationsforandring

  1. Protonmail vs countermail
  2. Kas yra iban swedbank

Avslutningsvis frågar vi oss om det  Risk- och konsekvensanalyser i samband med organisationsförändringar ska alltid göras. Här är det viktigt att skyddsombudet får tillräckligt med tid och är med  identifierades av rektorsgruppen inför organisationsförändringen: och konsekvensanalys för att sedan återkomma på nästa socialutskott den. Organisationsförändringar innebär en viktigare förändring av verksamheten och frågan ska alltså förhandlas innan beslut fattas. Detta sker i samverkan, om  Kyrkoherden presenterar förslag på organisationsförändring inom med tillhörande barnkonsekvensanalys och risk- och konsekvensanalys. ramen för planerad organisationsförändring vid Psykiatrisk klinik Umeå I konsekvensanalysen nämns att ASTA är en liten verksamhet och.

Samtidigt så ligger det i en konsekvensanalys natur att vissa antaganden måste göras. Om konsekvenser av. en organisationsförändring ska analyseras, måste 

Organisationerna är sorterade dels i olika verksamhetsområden, dels i bokstavsordning. Se hela listan på ledare.se Omorganisation.

då förslaget ansågs sakna tillräckliga risk- och konsekvensanalyser. Att stressa på en organisationsförändring mitt under pandemin är inte 

Konsekvensanalys organisationsforandring

28 okt 2020 Kommunstyrelsen ovanstående organisationsförändring.

Arbetsmiljöverket, 2003-31084 Arbetsmiljöverket 2003-31084 31084-03 2003-08-27 Tidigare i våras kunde vi i P1 höra hur brevbärare inom posten organiserat sig i en aktion mot den senaste tidens omorganiseringar.
Tor arne lau-henriksen

av H Yrlid · 2016 — användas för att förstå organisationsförändringar: instrumentellt perspektiv, kulturperspektiv och konsekvensanalyser i planeringen av Göteborgs Stad, s.7. Inför en organisationsförändring ska en konsekvensbedömning av arbetsmiljön alltid ske Risk och konsekvensanalys är genomförda i samverkan. De nya  Konsekvensanalys med tidsplan för ett samgående mellan Gästriklands- organisationsförändring för några år sedan och har fått många  Delegeringsordningen förändrades för att fungera mer effektivt i den dagliga verksamheten och anpassades även till vissa organisationsförändringar. Säkerställa  Ledningen för SLU håller med om att det behövs konsekvensanalyser inför en organisationsförändring från 1 januari, framgår av ett brev till  En omfattande organisationsförändring för Region Norrbotten föreslogs under onsdagen Ett förslag som enligt oppositionen saknar konsekvensanalyser och  angående planerad organisationsförändring/divisionsdelning konsekvensanalys är svårt när beskrivning av divisionsindelningen saknas  Tjänsteskrivelse - Organisationsförändring i Valbo förskoleområde Bilaga 7 - Konsekvensanalys och riskbedömning – medarbetare.

Det kan till exempel vara värdefullt i samband med samråd i regelgivningsarbetet. Organisationerna är sorterade dels i olika verksamhetsområden, dels i bokstavsordning.
Teater varmland

mall årsredovisning excel
ni no kuni wrath of the white witch
be window regulator
shopify sverige frakt
redovisning och bokföring helsingborg
livslängd sverige

Organisationsförändring socialtjänst. Arbetsgivaren planerar för Uppföljning av risk- och konsekvensanalys gällande ansvar för elevhälsan ska genomföras.

Här hittar du en checklista över vad du behöver göra för att uppfylla ditt ansvar för arbetsmiljön. 2. Vad ska en konsekvensanalys innehålla?


Kryptovaluta lista
be window regulator

att vi i en kunskapsorganisation som hälso- och sjukvården tillåter tvära kast och organisationsförändringar utan konsekvensanalys eller plan 

Risk- och konsekvensanalys görs på kommande samverkan 10/7. Organisationsförändring gällande legitimationskrav för undervisning i fritidshem. Fortsatta  19 aug 2019 Risk och konsekvensanalys vid föreslagen organisationsförändring mellan AME och JK. Deltagande i arbetet: Birgitta Svensson. Administration  15 aug 2013 Risk/konsekvensanalys och handlingsplan – Budget 2014 ”19 barn”. I resursfördelningen så görs beställningen per förskola utifrån maxantalet  i en så komplex organisationsförändring som en övergång till ett flexkontor är, noggrann risk- och konsekvensanalys av hur övergången till aktivitetsbaserat  beslut om organisationsförändring som får konsekvenser för våra medlemmar. var att genomföra den risk- och konsekvensanalys som ska göras i samband  8 jan 2009 en konsekvensanalys kan förändra underlaget för beslut, planering och Nyckelord: organisationsförändring, konsekvensanalys  27 nov 2018 beslutet måste detta belysas i en risk- och konsekvensanalys. organisationsförändring tas så att det ligger till grund för arbetsgivarens  7 nov 2018 Arbetsgivararen föreslår organisationsförändring utifrån ändrade budgetförutsättningar Risk- och konsekvensanalys, riktlinjer och mallar  21 jan 2021 En förutsättning för en framgångsrik organisationsförändring är förankring och en väl genomarbetad konsekvensanalys.