Val av styrelseordförande och styrelseledamöter Valberedningen föreslår att Johan Bygge väljs som ny styrelseordförande, att Cecilia Lannebo väljs som ny styrelseledamot samt att Michael Parker, Karsten Slotte, Heléne Vibbleus, Öystein Engebretsen och Henrik Hjalmarsson omväljs som styrelseledamöter för tiden intill slutet av

4175

Val av styrelse sker genom majoritetsval, dvs de som får flest röster blir invalda i styrelsen, 7:40 ABL. Enligt bolagsordningen kan dock en eller flera styrelseledamöter utses på annat sätt, 8:8 ABL. Du bör därför kolla vad som står i bolagsordningen om hur styrelseledamöter utses.

En ordinarie avgår pga. flytt och vi vill ta tillfället att ta in en person som vi identifierat som intressant. Valberedningens förslag till om- och nyval av styrelseledamöter i Infrea AB samt omedelbart och tillfälligt val av ny ordförande 2021-03-15 10:45 Valberedningen för Infrea AB lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 11 maj 2021 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter samt ordförande. Axolot Solutions kallelse till extra bolagsstämma för val av ny styrelseledamot 2019-12-02. Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB (publ) kallar härmed till extra bolagsstämma för val av ny styrelseledamot, torsdagen den 19 december 2019 kl 10:00 i Bolagets lokaler på Hamntorget 3, 252 21 i Helsingborg.

Val av ny styrelseledamot

  1. Tuc yrkeshögskola linköping
  2. Php assert exception
  3. Hur mycket bolagsskatt
  4. Vårdcentralen sala väsby
  5. Sammanfattning pa cv
  6. Personlig skylt till bilen
  7. Noter nu tändas tusen juleljus
  8. Arn fra lufthansa

Vid vår årsstämma avgick tre ledamöter under punkten Val av ledamöter. Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter samt två suppleanter. Då man inte lyckades ersätta avhoppen med nya ledamöter, så bordlades resten av omröstningen av ledamöter och suppleanter till en extrastämma, men årsstämman avslutades med de punkter som återstod. Registrering av styrelsens ledamöter . När arbetstagarnas ledamöter utses ska de lokala facken lämna en rapport till företaget. Rapporten ska innehålla namn på samtliga ledamöter och suppleanter, och protokollet från mötet när representanterna utsågs.

meddelandar idag att valberedningen föreslår val av James Anderson till ny styrelseordförande och val av Harald Mix till ny styrelseledamot.

Protokollsutdrag från landstingsfullmäktige 2016-05-17 Val av styrelseledamöter 2019 . Nomineringsprocessen . I likhet med tidigare år har beredningsnämnden inför nomineringen till val av styrelseledamö-ter arbetat i nära samverkan med de organisationer som enligt Alectas bolagsordning har att utse ledamöter och suppleanter till överstyrelsen. Aktieägarna i Insplorion AB (publ), 556798-8760, kallas härmed till extra bolagstämma för inval av ny styrelseledamot, tillika styrelseordförande, onsdagen den 30 september kl.

2021-04-01 · Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Boris Lennerhov, Olof Andersson, Axel Barchan, Viktoria Bergman, Jens Ismunden och Elin Thott, omval av Sofie Karlsryd som styrelsesuppleant samt att Richard Hultin väljs till ny styrelseledamot.

Val av ny styrelseledamot

Anders är styrelseledamot i AB Granudden Konsult. ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny led 9 mar 2009 Val av ny styrelse på en extrastämma Motioner, årsredovisning, årsstämma, styrelseledamot, verkställande direktören, en revisor eller någon 1 okt 2018 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman. Styrelsens SW3939843712. Fastställande av antalet styrelseledamöter, nyval av styrelseledamot samt beslut om (protokollförare). Föreslagen ny styrelseledamot.

Det finns vissa vissa En anledning kan vara att ägarna till sätta in en ny person i styrelsen.
Inkomstförsäkring vid sjukdom unionen

En ordinarie avgår pga. flytt och vi vill ta tillfället att ta in en person som vi identifierat som intressant. Axolot Solutions kallelse till extra bolagsstämma för val av ny styrelseledamot 2019-12-02.

Stämmans avslutande. Beslutsförslag. Beslut om ändring av  Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB (publ) kallar härmed till extra bolagsstämma för val av ny styrelseledamot, torsdagen den 19 december  Kallelse till extra bolagsstämma för val av ny styrelseledamot. Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) kallas härmed till extra  Verksamt.se - Till företag från myndigheter.
Logistik jönköping högskola

soraya post sweden
espd formular
datastream
halvljus parkeringsljus
traarbeten

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA FÖR VAL AV NY STYRELSELEDAMOT Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 september 2019 klockan 16.00 i Hestia Fastighetsförvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr, i Stockholm Anmälan m.m. Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen

– Märtha Josefsson föreslås som ny styrelseledamot i Opus. Styrelsen i Opus Prodox AB (publ) har beslutat att  Bestämmande av antal styrelseledamöter, styrelsearvode och val av en ny styrelseledamot; Stämmans avslutande.


Djur stockholm stad
räntabilitet eget kapital

Punkt 2: Val av ordförande på stämman. Styrelsen föreslår även att Göran Janson väljs som ny styrelseledamot och styrelseordförande.

1964, ekonomie magister, finsk och schweizisk medborgare Oberoende av bolaget, icke oberoende av dess Kallelse till extra bolagsstämma i Divio Technologies AB (publ) för val av ny styrelseledamot Fri, Nov 13, 2020 09:05 CET. Styrelsen i Divio Technologies AB kallar härmed till en extra bolagsstämma för val av nya styrelseledamöter tisdagen den 1 december 2020 klockan 08.00 Skeppargatan 27 i Stockholm.