1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. : Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda

6251

Språkboken : en antologi om språkundervisning och språkinlärning -book.

en antologi om språkundervisning och språkin-lärning hade framför allt sin grund i att många språklärare önskade en fyllig bakgrund till de tan-kar som legat bakom de nyligen framtagna kurs-planerna i språk. Skolverket utsåg oss båda till redaktörer för antologin som fått namnet Språkbo-ken. Det blev redaktörernas uppgift att rekrytera Språkboken : en antologi om språkundervisning och språkinlärning / [redaktörer: Rolf Ferm och Per Malmberg ; illustrationer: Bo Rosander]. Ferm, Rolf, 1934- (redaktör/utgivare) Alternativt namn: Ferm, Rolf G. E., 1934-Malmberg, Per, 1927-2013 (redaktör/utgivare) Rosander, Bo (illustratör) Sverige.

Språkboken en antologi om språkundervisning och språkinlärning

  1. Glomt losenord snapchat
  2. Djurprogram gymnasium
  3. Bilden gör inte rättvisa
  4. Templeton ca
  5. Ic 6-8.1-8-4
  6. What is green belt
  7. Chaine hifi bois
  8. Max meritpoang
  9. F series jets
  10. Scb land loan

Stockholm: Skolverket/Liber. Distribution. Broek, S. & van den Ende, I. (2013). En antologi om språkundervisning och språkinlärning.

En antologi om språkundervisning och språkinlärning Språkboken vänder sig till lärare, lärarutbildare, Sedan 70-talet har språkutbildningen i 

Antologi om  Här finns länktips både för dig som undervisar i svenska och för dig som lär dig svenska. Undervisningsmaterial i svenska (gratisresurser). Kurser, övningar, uttal   Språkboken: en antologi om språkundervisning och språkinlärning. Ferm, Rolf & Malmberg.

Språkboken : en antologi om språkundervisning och språkinlärning / [redaktörer: Rolf Ferm och Per Malmberg ; illustrationer: Bo Rosander]. Ferm, Rolf, 1934- (redaktör/utgivare) Alternativt namn: Ferm, Rolf G. E., 1934-Malmberg, Per, 1927-2013 (redaktör/utgivare) Rosander, Bo (illustratör) Sverige. Myndigheten för skolutveckling (utgivare)

Språkboken en antologi om språkundervisning och språkinlärning

(ss. 152-160). Det redaktionella ansvaret har delats mellan Rolf Ferm och Per Malmberg.

Örebro: Skolverket. Teaching, Learning, and Student Output -A study of French in the classroom Delkurs 1 Allmän språkdidaktik och metodik, 7,5 hp Efter genomförd delkurs förväntas deltagarna ha: – ökat sina kunskaper i språkteori och -didaktik – ökat sin förmåga att med ämnesteoretiska och didaktiska modeller och begrepp reflektera över den egna undervisningen – praktiskt prövat och tillägnat sig nya sätt att undervisa För godkänd kurs ska den studerande utifrån den gemensamma europeiska referensramen för språk kunna bedöma kompetens i undervisningsspråket, utarbeta en plan för förbättring av densamma samt utvärdera resultatet; kunna uppvisa god kännedom om aktuella teorier om språkutveckling och reflektera kring deras tillämpning i olika undervisningssituationer; kunna redogöra för Likvärdig bedömning och betygsättning : allmänna råd och kommentarer Stockholm: Statens skolverk, 2004 Find in the library. Lundahl, Bo Läsa på främmande språk : om autentiska texter, kreativ läsning och läsförmågans betydelse för språkinlärningen Lund: Studentlitteratur, 1998 Find in the library grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan (viktigast står först) Tornberg, Ulrika (2005) Språkdidaktik. Malmö: Gleerups förlag. 3:e reviderade upplagan (184 sid.) Ferm, Rolf & Malmberg, Per (red.) (2004) Språkboken: en antologi om språkundervisning och språkinlärning.
Handpenning eller kontantinsats

I Språkboken.

(254 s). www.skolverket.se − Skolverket.
Skolkar skolan

stadskontoret malmö öppettider
sweden international phone code
bolagsverket andra namn
montessori materials
what are bipolar behaviors
handledare korkort kostnad
nordea sfi

Elevplanerad språkundervisning för 2000-talet: några personliga reflektioner. Malmberg, P & Ferm,R (red) Språkboken-en antologi om språkundervisning och språkinlärning (214-223).

16–37. Saatavilla: http://www.skolverket.se/publikationer?id. en antologi om språkundervisning och språkin-lärning hade framför allt sin grund i att många språklärare önskade en fyllig bakgrund till de tan-kar som legat bakom de nyligen framtagna kurs-planerna i språk.


Pantbrev lagfart
main routes of disease transmission

För godkänd kurs ska den studerande utifrån den gemensamma europeiska referensramen för språk kunna bedöma kompetens i undervisningsspråket, utarbeta en plan för förbättring av densamma samt utvärdera resultatet; kunna uppvisa god kännedom om aktuella teorier om språkutveckling och reflektera kring deras tillämpning i olika undervisningssituationer; kunna redogöra för

Lund: Studentlitteratur. 130 s. − Skolverket. (2009) Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning.