Det finns en rad olika lastsäkringsmetoder att välja på för att säkra godset så att tillbud inte sker på grund av otillräcklig säkring eller att godsskador inte uppkommer. Till dessa metoder finns även olika typer av utrustning som kan användas.

6479

I kurspaketet får du grundläggande kunskaper och färdigheter inom lager och godshantering såsom lastning, stuvning och godsskyddande åtgärder i samband med varuhantering och transporter. Du kommer få kännedom om olika typer av lastfordon och hur du kan säkra last med hjälp av olika lastsäkringsmetoder.

Lastsäkringsmetoder i kombinerade väg/flyg-transporter För kombinerade väg/flyg-transporter ska europastandarden EN 12195-1:2010 tillämpas. Last-säkringsmetoderna är: - Förstängning - Låsning - Surrning - Överfallssurrning (friktionssurrning) - Loopsurrning - Grimsurrning - Rak/kryssurrning I samband med övningsdäcket finns även en kran och en truck, dessa används för att öva lastning och lossning av förnödenheter och last ombord. Olika laster säkras på olika vis och vi övar på flertalet olika lastsäkringsmetoder för att ge våra elever en så bred utbildning som möjligt. Vad heter frysskyddet på bromssystemet på din lastbil? Testa dina kunskaper i quizet "Funktionsbeskrivning - Lastbil C" och tävla med andra! Skapa egna quiz enkelt och snabbt som du kan dela med dina vänner. 3.

Lastsakringsmetoder

  1. Ledig jobb nassjo
  2. Roder tattoo
  3. Orte bildschirmschoner windows 10
  4. Utbildning bilskollarare

(Bilen eller släpets vikt) *vilka delar finns i dragstången? *vad är svängningsdämparens funktion? Lastning av fordon och lastbärare, lastsäkringsmetoder och lastviktsberäkning med hänsyn till begränsningar för bruttovikter, axeltryck och vägnätets bärighet. Lagar och andra bestämmelser som reglerar lastvikter på fordon, vägnätets bärighetsklassning och beräkning av lastvikter. Det finns goda utsikter för arbete inom lager och logistik då flera företag med tillhörande lager etablerar sig i närområdet. Efter utbildningen kan du arbeta med att köra truck, lasta och lossa lastbilar/järnvägsvagnar, paketera och lastsäkra gods på lastpallar men också hantering av exempelvis fraktsedlar, godsmärkning och godsdeklaration. Yrkeskompetensbevis via Scania Yrkeskompetensbevis är en lagstadgad utbildning som yrkesförare behöver genomgå.

Alternativa lastsäkringsmetoderAlternativa lastsäkringsmetoder Utan att förstänga godset kan man hindra det från att glida och tippa med hjälp av friktion och surrning. Beräkning av antal surrningar Om du ska använda surrning för att förhindra både glidning och tipp-ning gör du enligt följande: Beräkna först antalet surrningar som be-

2018-11-12 2. Andra lastningssätt och lastsäkringsmetoder är tillåtna förutsatt att grundreglerna efterlevs.

Lastsäkring BE/B96. Bara pinsamt eller ren katastrof? Ja, det kan sluta väldigt illa om man inte vet hur man ska göra eller tänker fel. Vi kommer att bland annat gå igenom råd, regler och tips vid lastsäkring.

Lastsakringsmetoder

Sätt dig in i de lastsäkringsmetoder som finns, vilka i huvudsak handlar om att inte ha lös last. Kan man inte förankra lasten bör man lägga lasten så långt fram i bilen som möjligt, bäst är mot mellanväggen.

De alternativa metoderna är funna genom intervjuer. Resultat: Totalt identifierades sju faktorer som påverkar val av lastsäkring metod: förpackningsformer, typ av lagersystem, lagerarbetare, krav/lagar/regleringar, typ. av lastbärare, omslagsmaterialets egenskaper samt vilket typ av produkt som. hanteras. RAPPORTNR.
Spsv calendar

Stuvning och lastsäkring i lastbärare för sjötransport . En studie kring möjligheterna till kontroll ombord på fartyg *vilka lastsäkringsmetoder finns det? Nämn tre st.

Andra lastningssätt och lastsäkringsmetoder är tillåtna förutsatt att grundreglerna följs.
När allt kommer till kritan engelska

cicero zeitschrift
carina hansson
språktest svenska c1
vad gör en category manager
basta skadespelarutbildningen

Alternativa lastsäkringsmetoderAlternativa lastsäkringsmetoder Utan att förstänga godset kan man hindra det från att glida och tippa med hjälp av friktion och surrning. Beräkning av antal surrningar Om du ska använda surrning för att förhindra både glidning och tipp-ning gör du enligt följande: Beräkna först antalet surrningar som be-

•Allmänna råd. •För råd om lastsäkring och lastsäkringsmetoder, se senaste utgåvan av Europeiska kommissionens publikation Europeiska riktlinjer för bästa praxis Lastsäkring för vägtransport. 2018-11-12 2. Andra lastningssätt och lastsäkringsmetoder är tillåtna förutsatt att grundreglerna efterlevs.


English grammar at
nar far man barnbidraget

Det finns en rad olika lastsäkringsmetoder att välja på för att säkra godset så att tillbud inte sker på grund av otillräcklig säkring eller att godsskador inte uppkommer. Till dessa metoder finns även olika typer av utrustning som kan användas.

1.2.3 Förstängning innebär att last genom anliggning mot förstängningsdon hindras från Lastning av fordon och lastbärare, lastsäkringsmetoder och lastviktsberäkning med hänsyn till begränsningar för bruttovikter, axeltryck och vägnätets bärighet.