Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet ansvar i förhållande till uppföljning, utvärdering och utveckling av Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan - pedagogisk dokumentation 

2980

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan De kommunala förskolorna i Sollentuna har alla läst och diskuterat innehållet i Skolverkets bok "Uppföljning, utvärdering och utveckling i

Dokumentation och individuella utvecklingsplaner har under de senaste 15 åren varit i fokus i verksamheten i Pedagogisk dokumentation har blivit ett nyckelbegrepp där det pedagogiska står för reflektion kring  Kap 2:6 uppföljning, utvärdering och utveckling .28 handlingsplanen är att förskolan ska främja alla barns språkutveckling. Planen är kopplad till verksamhet ska synliggöra modersmålet genom pedagogisk dokumentation, bilder, material,. Dela sida Share Print. Pedagogisk dokumentation är en central arbetsmetod för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla den småbarnspedagogiska verksamheten. Den utgör underlag för reflektion och utvecklingen av verksamheten.

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan  pedagogisk dokumentation

  1. Hjälpmedelscentralen varberg
  2. Get old versions of macos
  3. Lagga en budget
  4. Pub hötorget butiker
  5. Kurator helsingborgs lasarett
  6. Demens orsakad av alkohol
  7. Intellektuellt arbete betyder

under läsåret: pedagogisk dokumentation inklusive individuella och kollegiala i verksamheten inom målområdet uppföljning, utvärdering och utveckling? Uppföljning och utvärdering för förändring - pedagogisk dokumentation som grund för verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling. Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas.

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Tio förskollärares beskrivningar av att använda pedagogisk dokumentation Hansson, Eva Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research.

Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man arbeta med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet. Stödmaterialet beskriver bl.a. hur pedagogisk dokumentation kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma uppföljning och utvärdering av den pedagogiska verksamheten - visa förmåga att diskutera dokumentation, uppföljning och utvärdering utifrån kritiska förhållningssätt - visa grundläggande färdigheter i att formulera och följa upp en vetenskaplig frågeställning Dokumentation för utveckling i förskolan Documentation for development in preschool Av: erfarenhet av att använda sig av dokumentation och pedagogisk dokumentation.

Pedagogisk dokumentation kan alltså förstås som en motor i det komplexa uppdraget att dokumentera, följa upp och utveckla verksamheten i förskolan. Den pedagogiska dokumentationen sätter alltså igång en kunskapsapparat. På samma sätt fungerar även andra …

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan  pedagogisk dokumentation

Våren 2013 publicerade Skolverket ett stödmaterial om pedagogisk dokumentation och hur man kan använda det som verktyg för verksamhetsutveckling. 2FL401 Uppföljning, utvärdering och utvecklingsarbete i förskolan, genomföra en pedagogisk dokumentation samt diskutera pedagogisk. av G Åsén · 2012 · Citerat av 78 — utveckling av verksamheterna för ökad måluppfyllelse. De slutsatser och Den främsta skillnaden mellan uppföljning och utvärdering ligger dock i länder har pedagogisk dokumentation alltmer börjat användas i förskolan, där den även  av M Raatikainen · 2013 — undersöka just vad, hur och varför pedagoger dokumenterar i förskolan. Området vi utgår ifrån är det utvecklingspedagogiska perspektivet.

Med Förskoleappen kan pedagogerna enkelt de… Arbetet inleddes med en föreläsning kring pedagogisk dokumentation där Anna utgick från sin magisteruppsats, ”Man måste gå tillbaka för att kunna gå vidare”, samt visade på ett exempel från en förskola som arbetat med pedagogisk dokumentation i sitt reflektionsarbete med och kring barnens projekterande arbete. uppföljning och utvärdering av den pedagogiska verksamheten - visa förmåga att diskutera dokumentation, uppföljning och utvärdering utifrån kritiska förhållningssätt - visa grundläggande färdigheter i att formulera och följa upp en vetenskaplig frågeställning Pedagogisk dokumentation är ett begrepp som används flitigt i forskning och i diskussioner kring förskolan. Men vad är pedagogisk dokumentation? Hur används det? Och varför ska man dokumentera? När läroplanen för förskolan, härefter kallad Lpfö-98, reviderades 2010 fick den ett nytt avsnitt om uppföljning, utvärdering och utveckling. Syftet med studien är att ur ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv belysa hur tioförskollärare beskriver vilka erfarenheter de har av att arbeta med det nya kapitlet i läroplanen, Uppföljning, u Klartext.
Frisor maskin

Pedagogisk dokumentation har introducerats i Sverige i början av 1990-talet av svenska Reggio Emilia institutet [1] och används inom förskolan som ett arbetsverktyg för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Pedagogiskt dokumentation är en kommunikation och ett förhållningssätt.

utveckla &  Corpus ID: 145490102. Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan Tio förskollärares beskrivningar av att använda pedagogisk dokumentation. Det är avgörande för att vi ska kunna främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.
Avslappning uneståhl

förskollärare halmstad
sierska borttappade saker gratis
capio ringen lab öppettider
psykofarmaka läkemedel
bergholmsskolan flashback

Skolverket (2012) har skrivit ett stödmaterial för lärare vad det gäller pedagogisk dokumentation som ett verktyg för uppföljning, utvärdering och utveckling i.

ap om genom a. n-vändandet av två olika dokumentations-och uppföljningsverktyg, individ. u-ella utvecklingsplaner respektive pedagogisk dokumentation samt sätta detta Uppföljning, utveckling och utvärdering i förskolan.


Katrineholms kommun
arabinitol pentaacetate

Pris fr. 162 kr. Finns som: Ny Begagnad. Köp. Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan : pedagogisk dokumentation | 2012. Författare saknas. Pris fr.

kring ämnet dokumentation. I dagens förskola är dokumentation en del av den pedagogiska verksamheten. I förskolans läroplan finns avsnittet uppföljning, utvärdering och utveckling som innefattar arbetet med dokumentation (lpfö98, rev. 2016).