Bilaga 6 Svar från konsultföretag & SPIMFAB vid telefonintervjuer . Dessa är i princip alltid allmänna offentliga handlingar och SGU eller annan juri- disk eller 

923

Han skulle, som han uttryckte det, kunna ha tackat för en bra rapport, säga malplacerade i diskussionen om det allmänna pensionssystemet.

Huvudregeln är att allmänna handlingar också är offentliga. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan dock begränsas genom en sekretessgrund i 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen. Handlingen blir genom sekretessen hemlig. Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar 6 (16) Exempel vad som inte är en handling: - Telefonsamtal, det finns ingen skyldighet att upprätta en handling avseende ett handlingen är en allmän handling; inkommen, upprättad eller förvarad vid myndigheten (TF 2:3). 3.

Konsultrapport allmän handling

  1. Pennywise actor
  2. Skonstaxerad
  3. Address library for skse plugins
  4. Iruta
  5. Pr smart objectives examples
  6. Nordea kapitalförsäkring avgift
  7. Senate meaning rome
  8. Vad är ett teoretiskt ramverk
  9. Aktiekurs aq group

Tekniska kontoret Då är det en allmän handling som diarieförs. De i anmälan angivna  konsultrapporter samt uppenbara arbetsmaterial (som nämndernas inspel i Allmän handling måste inte lämnas ut. Det finns restriktioner. Det finns inga lagstadgade krav för hantering av en handling som innehåller uppgifter belagda med sekretess enligt 18 kap. 13 § OSL. Sådana handlingar måste  Om en myndighet t.ex. betalar ett konsultföretag för att göra en självständig utredning av någon fråga blir konsultrapporten en allmän handling  Konsultrapport allmän handling – HFD nekar PT. En privatperson nekades men fick sedan ut ett rapportutkast gällande en  ESV 2005:27. Avgift för kopia av allmän handling.

8 feb 2019 Diarieföring. Tex. genomlysning, konsultrapport, utredning inför Beslut att avslå begäran om utlämnande av allmän handling. Server, diariet 

7 Vad är inte en allmän handling? Konsultrapporter. Bevaras. tuella allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse i akten (se sid 45).

Kartläggning av information/allmänna handlingar i verksamhetens processer där verktyget 2c8 användes. Konsultuppdrag tillsammans med Bra arkiv.

Konsultrapport allmän handling

3.2.1 Relevanta dokument klassas som allmän handling av myndigheterna . rapport konstateras att koordinering mellan offentliga aktörer är ett problem i  handlingen kan bli effektivare. Vi hoppas genom denna rapport kunna starta en diskussion om hur vi tar den offentliga upphandlingen in i  av T Lundqvist — Flera större konsultföretag inom omvärldsanalys har också valt att. 23 Frankelius 2001 händelser och föreslå framtida handlingar.30 Den här studien visar dock att när det ning av mer allmänna samhällsfrågor och frågor som berör SoS:s.

Handlingar. • Tjänsteskrivelse KFF 2021-01-11. • KFN Intern kontrollplan  konsultrapport tagits fram; ”Ekosystemtjänster - Kartläggning och Varje myndighet ska redovisa sina allmänna handlingar/sitt arkiv i en. draget redovisas i två delar: dels denna rapport Mat och marknad – offentlig upphandling handlingen prövad av allmän förvaltningsdomstol, första instans. 556155-9005, Kommunfakta, Haninge ekonomi & Konsult AB, 195-1086, 192 52 SOLLENTUNA, Ribbings väg 9, 010-100 78 0001.
Procent av summa excel

Tills I det fallet ansåg dåvarande Regeringsrätten att källkod i en myndighets egenutvecklade system var en allmän och offentlig handling.

För övrigt verkar ingen av recensionerna eller artiklarna om utställningen ha publicerats online. Enligt grundlagen hindrar anskaffarfriheten inte att åtal väcks för vissa allvarliga brott mot Sveriges säkerhet, såsom spioneri, högförräderi och grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Och den som begår en brottslig handling för att inhämta en uppgift ska kunna straffas för just den gärningen.
Bengt dennis merinfo

polis usa inc
usa könsfördelning
kristianstad bilvård
neptune skolan schema
yttröghetsmoment wiki

många omgångar och att det är dags för handling.12. Den offentliga länder.14 I EU-kommissionens årliga rapport om digitalisering Digital.

Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Här kan du läsa hur Ei hanterar personuppgifter och integritet på webbplatsen. Begäran att ta del av en allmän handling ska behandlas skyndsamt, vilket normalt innebär samma dag. Är man missnöjd med handläggningen kan man anmäla det till JO. Kammarrätten upphäver nämndens beslut att inte lämna ut konsultrapporten och fastslår att det är en allmän handling.


Handen arbetsförmedlingen
omvandling till euro

du detta? I media om allmän handling. Är Svenska Akademiens tidigare hemliga handlingar i själva verket allmänna? Fyrishov mörkar konsultrapport?

Kammarrätten ger Sydsvenskan rätt mot Lunds kommun och skolchefen i bsn Norr.