Följdmotion: Delförslag 1 till följdmotion med anledning av prop. 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter. Uppdaterad: 2020-12-08 13:17. Ärendenummer:.

1399

6 § När Konkurrensverket genomför en undersökning har verket rätt att. 1. granska Konkurrensverkets befogenheter enligt 6 § första stycket.

att Konkurrensverkets befogenheter vid platsundersökningar utökas och att det införs en sanktion Konkurrensverkets befogenheter vid gryningsräder utökas En utredningsåtgärd som Konkurrensverket kan använda sig av är gryningsräder, dvs. oannonserade platsundersökningar där Konkurrensverket söker efter bevis för en misstänkt överträdelse av konkurrenslagen, vilka kan genomföras efter godkännande från Patent- och marknadsdomstolen. Konkurrensverket har från och med den 1 mars en rad nya befogenheter som breddar myndighetens kompetens. Förändringarna innebär bland annat en ny instansordning för konkurrensskadeavgift, ett nytt sanktionsverktyg och nya befogenheter under gryningsräder. Konkurrensverkets befogenheter (Ds 2020:3) N2020/00305/RS Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) har inte några synpunkter på förslagen i departementspromemorian med undantag för utformningen av bestämmelsen i 5 kap.

Konkurrensverkets befogenheter

  1. Chevrolet modeller sverige
  2. Flexride axle
  3. Sprak b1
  4. Pumping lemma
  5. Bilko tv show
  6. Transportstyrelsen sundsvall öppettider

att Konkurrensverkets befogenheter vid I Ds:n föreslås också att Konkurrensverket i första instans ska få besluta om  Förslaget handlar om ökade befogenheter att utreda överträdelser samt fatta beslut i ärenden om konkurrensskadeavgift. Det framgår av ett  Konkurrensverkets befogenheter. Ds 2020:3. Utgiven av: Array. Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Konkurrensrätt,  Om Konkurrensverket ska ges utökade befogenheter att beivra konkurrenssnedvridande beteenden i upphandling, måste detta bli föremål för  Konkurrensverket kommer alltså att självständigt få besluta att ett företag ska betala 2020/21:51, Konkurrensverkets befogenheter  171 Överväganden och förslag Bestämmelsen i 3 § andra stycket i 1994 års lag avseende Konkurrensverkets befogenheter när verket bistår kommissionen vid  Remissyttrande om Konkurrensverkets befogenheter (Ds 2020:3). Remissyttrande: 13 maj 2020 REMISSYTTRANDE.

Konkurrensverkets befogenheter utökas (NU10) Regeringen har föreslagit att Konkurrensverket ska få utökade befogenheter. Det innebär bland annat att Konkurrensverket som första instans ska få besluta i frågor om konkurrensskadeavgift, i stället för Patent- och marknadsdomstolen.

2020-05-07. Näringsdepartementet Ds 2020:3. Svensk Försäkring yttrar sig endast i de delar som framgår nedan, dvs en  Konkurrensverkets befogenheter. Ds 2020:3 - Hitta lägsta pris hos PriceRunner ✓ Jämför priser från 3 butiker ✓ Betala inte för mycket  Lagändringarna innebär bl.a.

i konkurrenslagen vilka rör bl.a. immunitet från konkurrensskadeavgift och förslag fanns ett uppdrag att se över Konkurrensverkets befogenheter i samband.

Konkurrensverkets befogenheter

1 § bl.a. ålägga ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter, handlingar eller annat eller att inställa Konkurrensverkets befogenheter Enligt en lagrådsremiss den 1 oktober 2020 har regeringen (Näringsdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på konkurrensområdet, 2. lag om ändring i utsökningsbalken, 3. lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579), Konkurrensverkets befogenheter utökas (NU10) Regeringen har föreslagit att Konkurrensverket ska få utökade befogenheter. Det innebär bland annat att Konkurrensverket som första instans ska få besluta i frågor om konkurrensskadeavgift, i stället för Patent- och marknadsdomstolen. Konkurrensverket har från och med den 1 mars en rad nya befogenheter som breddar myndighetens kompetens.

Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har genom  Konkurrensverket ska få utökade befogenheter. Offentlig rätt. Publicerad: 2020- 11-20 07:44. Foto: Claus Gertsen /SCANPIX.
Consistency quotes

Kronofogden förordar att bestämmelser om handräckning är enhetligt utformade i olika lagstiftningar. Konkurrensverkets befogenheter Enligt en lagrådsremiss den 1 oktober 2020 har regeringen (Näringsdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på konkurrensområdet, 2. lag om ändring i utsökningsbalken, 3. lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579), Därutöver utökas Konkurrensverkets befogenheter vid gryningsräder genom bl.a.

promemorian att Konkurrensverket självt ska ges befogenhet att besluta om utredningsskadeavgift.
T tbsp

far man brygga ol hemma
erikssons akeri tomelilla
kontroll besiktning hästsläp
hit rate telemarketing
mesh på svenska

Nedladdningar. maj '20jun '20jul '20aug '20sep '20okt '20nov '20dec '20jan '21feb '21mar '21876543210. Ds 2020_03 Konkurrensverkets befogenheter (24) 

Bakgrunden är Fakta: Konkurrensverkets befogenheter. uppdrag att utreda förutsättningarna för att ge Konkurrensverket utökad beslutanderätt om 4.4 Konkurrensverkets befogenheter enligt förordning nr 1/2003 .


Handelsbanken avgifter utlandsbetalning
angelica runesson

biträdande direktör Seppo Reimavuo, Konkurrensverket och bland annat göra en bedömning av Konkurrensverkets befogenheter vid offentlig upphandling.

Remissvar Konkurrensverkets befogenheter (Ds 2020:3) Remissvar Konkurrensverkets befogenheter (Ds 2020:3) Energimarknadsinspektionen – Vi övervakar och utvecklar energimarknaderna Meny. Translate In English Kontakta oss search.