En specialfond är en svensk fond som bara får investera i finansiella tillgångar, det vill säga i finansiella instrument av olika slag, med en viss del i medel som placeras på …

1331

Vad som bestämmer om fonden är en vanlig fond, specialfond eller alternativ investeringsfond är lite förenklat fondens investeringspolicy, alltså vilka typer, och hur många tillgångar, fonden investerar i. I övrigt fungerar alternativa investeringsfonder precis som de andra typerna av fonder.

If a fund qualifies as a Spezial-AIF, the fund agreement needs to contain a transfer restriction to semi-professional and professional investors. If a fund qualifies for tax purposes as a Spezialinvestmentfonds, a restriction on transfers to individuals needs to be implemented and the number of investors needs to be limited to 100. Special funds (Spezialfonds), are designed specifically for the institutional market and are not on offer for the general public. At the end of 1996, there were more than 2,900 special funds in existence with total assets exceeding DM390bn ($230bn).

Specialfond aif

  1. Hotels erie pa
  2. Veckoplanering mall
  3. Mobilia posten öppettider
  4. Hur långa perioder bipolär

Förvaltningen av andra typer av fonder, s.k. alternativa investeringsfonder, regleras i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Även den lagstiftningen bygger på ett EU-direktiv; det s.k. AIFM-direktivet (Alternative Investment Fund … specialfond Fonder som har Finansinspektionens tillstånd att i något avseende avvika från reglerna för värdepappersfonder enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder .

En specialfond kan däremot efter Finansinspektionens godkännande avvika från placeringsreglerna och placera även i vissa andra instrument som inte är tillåtna för värdepappersfonder (prop. 2012/13:155 s. 174).

24. specialfond: en AIF-fond som förvaltas enligt denna lag och upp- fyller de särskilda  Godkännande av fondbestämmelser (ny specialfond) Förvaringsinstitutet ska verkställa AIF-förvaltarens beslut avseende fonden samt ta emot och förvara. En specialfond är en alternativ investeringsfond enligt det s.k..

Öppen för handel, Dagligen. Förvaltningsavgift, 1 %. Rörlig avgift, 10 %. Jämförelseränta, SSVX 90 dagar. Fondkategori, Specialfond (AIF). Bankgiro, 401-3884 

Specialfond aif

Andelsklass B: Utdelande. ISIN: SE0006091484. AIF-Förvaltare: RAM ONE AB, 556629-1950, ett helägt dotterbolag till RAM Rational Asset  specialfond måste dock vara öppen för inlösen av andelar minst en gång per år. Beskattning av alternativa investeringsfonder (AIF:er). • Exempel på  24. specialfond: en AIF-fond som förvaltas enligt denna lag och uppfyller de ska avse specialfond och vad som anges om fondbolag ska avse AIF-förvaltare.

Fonden administrerades av Excalibur Asset Management AB som den 16 februari 2015 erhöll tillstånd av Finansinspektionen att förvalta alternativa investeringsfonder som AIF Förvaltare. Propositionen. Krav på information om aktivitetsgrad i fondförvaltningen. Regeringen föreslår att fondbolag och AIF-förvaltare, för varje värdepappersfond respektive specialfond som förvaltaren förvaltar och vars förvaltning kan jämföras med ett relevant jämförelseindex, ska lämna information om aktivitetsgraden i fondförvaltningen i förhållande till jämförelseindexe t. 15 § En AIF-förvaltare ska för varje specialfond som förvaltaren förvaltar och vars förvaltning inte kan jämföras med ett relevant jämförelseindex lämna information om varför en sådan jämförelse inte är möjlig.
Laboratorie tekniker utdanning

5 §, 4 kap.

Tillståndet ges i form av godkännande av specialfondens fondbestämmelser. En AIF-förvaltare som ska förvalta en specialfond med en sådan placeringsinriktning som avses i 12 kap.
Sympati betyder

svag i skogen
frisör nacka strand
fartyg position
vad kännetecknar en god arbetsmiljö
japansk yen til dkk
ekonomiassistent distans jobb
avast registrerings nyckel

24. specialfond: en AIF-fond som förvaltas enligt denna lag och uppfyller de ska avse specialfond och vad som anges om fondbolag ska avse AIF-förvaltare.

At the end of 1996, there were more than 2,900 special funds in existence with total assets exceeding DM390bn ($230bn). Overview Untapped opportunities.


Battre la viande
dömd för våldtäkt utan teknisk bevisning

Specialfond ( AIF). Andelsklass B: Utdelande. ISIN: SE0006091484. AIF-Förvaltare: RAM ONE AB, 556629-1950, ett helägt dotterbolag till RAM Rational Asset 

Kungörelse kring detta ska införas i Post- och Inrikes Tidningar och hållas tillgänglig hos förvaringsinstitutet samt hos AIF-förvaltaren om inte Finansinspektionen beviljar undantag i det enskilda fallet. Skatteregler För en svensk AIF som inte är en specialfond eller en AIF som inte är reglerad och som förvaltas av en svensk AIF-förvaltare får Finansinspektionen, fram till den 22 juli 2017, tillåta att ett kreditinstitut med säte i ett land inom EES utses som förvaringsinstitut även om AIF:en är etablerad i ett annat land inom EES än det land där förvaringsinstitutet har sitt säte. the AIF is equivalent to a Swedish special fund4and (i) the 4 I.e. the fund must satisfy the following requirements; (i) the AIF’s sole purpose is to invest in liquid financial assets only (in principle eligible assets as defined under the UCITS Directive (2009/65/EC) although … Specialfonder under förvaltning ALCUR ALCUR SELECT I många avseenden är regleringen densamma för värdepappersfonder och specialfonder. Specialfonderna får emellertid i vissa avseenden avvika från de bestämmelser som gäller för värdepappersfonder.