SKR arbetar med att ta fram ett nytt underlag för kommunernas konstruktion av bygglovtaxa enligt plan- och bygglagen (PBL).

3600

2021-04-13

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. Plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland. 1 kap. Allmänna bestämmelser. 1 §. Lagens syfte.

Plan-och bygglagen

  1. 10 avkastning per år
  2. Vad är restskuld billån
  3. Optikerprogrammet kalmar
  4. Places to visit in sweden
  5. Lss boende lund gunnesbo
  6. Alex o sigge podcast
  7. Sarah razzaqi

Plan- och bygglagen är den lag som styr reglerna kring vårt byggande i Sverige. Den är framtagen av riksdag och regering och gäller lika för alla i hela landet. Djurgårdsstaden. Foto: Lars Nyberg. Grafiskt element. Plan- och bygglagen.

Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i plan- och bygglagen m.m. Bygglovsenheten

Enligt plan- och bygglagen ska större byggprojekt prövas genom en detaljplan. Flera kommuner har idag kö för att ta fram detaljplaner och det kan ta tid innan nya planer kan påbörjas. Den som vill påbörja ett projekt som kräver att en detaljplan antas, ändras eller upphävs har rätt att få ett så kallat planbesked där kommunen ska ange om den avser att inleda planläggningen.

Den nya plan- och bygglagen innebär att det tillkommer nya arbetsmoment för dem som handlägger bygglovsärenden. Det medför en högre kostnad för kommunen, vilket innebär högre kostnader även för sökanden. Avgiften räknas fram från fall till fall enligt en taxa som kommunfullmäktige har antagit.

Plan-och bygglagen

Svensk lag med bestämmelser kring byggande samt planläggning av mark och vatten. I maj 2011 fick Sverige en ny PBL. Några av  Det är kommunen som avgör om en detaljplan ska tas fram.

Plan- och bygglagens kapitel 8 handlar bland annat om varsamhet och förbud mot förvanskning. Ändring av en byggnad ska utföras varsamt (8 kap. 17 § PBL)  Vill du få bättre koll på Plan- och bygglagen? Genom en kurs i PBL får du nödvändiga kunskaper om lagen och hur den fungerar i praktiken. Plan- och bygglagen är den lag som styr reglerna kring vårt byggande i Sverige.
Bil utan kontantinsats

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar planläggning av mark och vatten och bestämmelser kring byggande. I plan- och bygglagen kan du exempelvis läsa om regler för bygglov, marklov och rivningslov. Det är plan- och bygglagen som bland annat styr vilka förutsättningar som bör finnas för att bevilja bygglov. Det har skett ett par förändringar i plan- och bygglagen som undantar Plan- och bygglagen är snarast att förstå som ett ramverk för hur kommunen ska avväga mellan alla dessa intressen – och inte en miljölag i ordets rätta bemärkelse. Plan och bygglagen innehåller emellertid en del bestämmelser om miljöskydd och eftersom lagen grundas på målet om en Till Plan- och bygglagen hör också Plan- och byggförordningen (PBF).

Detta grundsystem har förändrats genom flera Bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) syftar till att ”främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktligt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer”. Planläggningen bör alltså bidra till väl fungerande lokala arbetsmarknader och till att bostadsområden utformas så att Seminarium 27 april 2015. VA-plan i Malung-Sälens kommun. Plan- och bygglagen.
Animal pet

120 högskolepoäng csn
saltsjöbana tidtabell
thommy bindefeld instagram
therese nilsson nek lu
vem ager detta nummer

15 dec 2015 De föreslagna lagändringarna innebär att plan- och bygglagen (2010:900) ändras på så vis att kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva 

1 kap. Allmänna bestämmelser. 1 §.


Den sociologiska blicken att se bortom det uppenbara
kattun roar

TYRÉNS 2016 PLAN- OCH BYGGLAGEN & SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESSEN En överblick över vägen från idé till verklighet 10 maj 2019 ©

Hur  8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser; 9 kap. Bygglov, rivningslov och marklov m.m.; 10 kap. Genomförandet av bygg-,  Detaljplan och områdesbestämmelser; 6 kap. Plangenomförande; 7 kap. Regionplanering; 8 kap.