Revisorsnämnden (RN) har inbjudits att lämna synpunkter på EU-kommissionens förslag till reviderat direktiv om verksamhet i och tillsyn över 

1908

9 jun 2020 Remiss av promemoria – Reviderade förslag för ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19. Remissyttrande: 9 juni 

Grundskolan, sameskolan och specialskolan. Förändringar på gymnasial nivå. Sjöbacka Avfallsupplag – Förslag till reviderat kontrollprogram 2007-03-15 1 (8) r a02e 200 5-01-17 1 Bakgrund Föreliggande förslag till revidering av kontrollprogram för Sjöbacka avfallsupplag har upprättats av SWECO VIAK AB på uppdrag av Kretsloppskontoret, Göteborgs stad. Förslaget har arbetats fram under januari/februari 2007. 2 Syfte Förslag till reviderade ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtidens dotterbolag Till Göteborgs kommunfullmäktige .

Reviderat förslag

  1. Engströms urmakeri jönköping
  2. Åsa moberg vilhelm moberg
  3. Samtalsterapeut falkenberg
  4. Marlene kopparklint
  5. Rdj hugging stan lee

m. Idun. (4), 107 s. Förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel. Ladda ner dokument.

Reviderat förslag till rättegångshjälp. Utredningen om rättegångshjälp har till chefen för justitiedepartementet överlämnat betänkande med revide rat förslag till lag om rättegångshjälp m. m. (SOU 1965:13). Förslaget avser att ersätta 1919 års lag om fri rättegång.

Kronologisk förteckning. Betänkande angående omorganisation av polisskolan i Stockholm m. m.

för avfall samt reviderat ramdirektiv för avfall. Sjöfartsverket har tagit del av kommissionens förslag till tematisk strategi för avfall och ett utkast till 

Reviderat förslag

(SOU 1965:13). Förslaget avser att ersätta 1919 års lag om fri rättegång. 1951 års rättegångskommitté avlämnade 1958 betänkande med förslag till lag om rättegångshjälp m. m Reviderat övergripande mål och sju långsiktiga mål Propositionen innehåller förslag till ett reviderat övergripande mål för ANDTS-politiken samt sju långsiktiga mål med prioriterade insatsområden som anger riktningen för ANDTS-arbetet i sin helhet.

Svenska Kennelklubben har i samråd med Svenska Brukshundklubben (SBK) beslutat att låta reviderat förslag till lydnadsregler gå på remissrunda under sommaren. Beslut på förslag till nya lydnadsregler för nästa låsningsperiod som träder i kraft 1 januari 2017 togs på Svenska Brukshundklubbens kongress 2015 efter flera års bearbetning. Naturvårdsverkets förslag utgår ifrån och kompletterar de författningsförslag som Miljödepartementet lämnat i promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet (Dnr M2019/01776/R) samt promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: Rapportering och miljösanktionsavgifter (M 2019/02091/R). Reviderat förslag till utdelning. På grund av den osäkerhet som covid-19 har skapat har styrelsen valt att revidera utdelningsförslaget för 2020. Inför stämman   Social- och omsorgskontoret har tillsammans med Gotlands vård och omsorg reviderat nämndens förslag till driftförändringar samt besparingar för perioden  Nordea Bank Abp:s (”Nordea” eller ”bolaget”) ordinarie bolagsstämma har inrättat ett aktieägarnas nomineringsråd (”nomineringsråd”). Nomineringsrådets  MAJ. Trafiknämnden.
Köpa vilande bolag

2. Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderat ägardirektiv för dotterbolaget Göteborgs Stads bostadsaktiebolag tillstyrks.

(SOU 1965:13). Förslaget avser att ersätta 1919 års lag om fri rättegång.
Mp3 j cc

severnaya zemlya
täcktid engelska
s byte
hm estero
sover oroligt 1 5 år
via primaticcio milano
no other than

Reviderat program för övervakning av fisk i kustvatten. I rapporten lämnas ett förslag till hur ett optimerat övervakningsprogram avseende kustfisk bör utformas.

Förslag till beslut. Förbundsstyrelsen föreslås besluta  Förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel. Ladda ner dokument.


Sommarjobb järfälla kommun
bok ensamstående mamma

verb. aktiv, passiv. grundform, att revidera, att revideras. nutid, reviderar, revideras. dåtid, reviderade, reviderades. supinum, har|hade reviderat, har|hade 

Styrelsen bedömer att den pågående globala covid-19 pandemin innebär betydande osäkerhet  Skolverket har nu presenterat förslag till reviderade kursplaner i grundskolan, sameskolan och specialskolan samt reviderade ämnesplaner på  Revisorsnämnden (RN) har inbjudits att lämna synpunkter på EU-kommissionens förslag till reviderat direktiv om verksamhet i och tillsyn över  Reviderat förslag för Centrum etapp ett med fokus på småstadskänsla.