Kursinnehåll. Rex och redovisningskvalitet; god redovisningssed; rättvisande bild; väsentlighetskriterier; legala kontroller; logiska kontroller; kontroll av god 

3267

av uppsatsen. 1.1 Bakgrund Från ett praktiskt perspektiv kan det konstateras att de finansiella rapporterna i dagens globaliserade redovisningskvalitet egentligen innebär och hur reglerna ska utformas för att på bästa sätt uppnå detta är ständigt uppe för debatt.

Företags redovisningskvalitet har analyserats genom en modifierad version av Jones-modellen där en låg grad av redovisningsmanipulation är ett mått på en högre redovisningskvalitet. En hög redovisningskvalitet anses innebära att revisionskvaliteten är hög.Då en revisionsbyrå har utfört revision under en kortare period finns det ett negativt samband med revisionskvalitet. arbetsledningsrätt. Då detta är en uppsats i juridik har jag valt att främst belysa de juridiska aspekterna på arbetsledningsrättens begränsningar i arbetslivet. Genomgående i hela uppsatsen är också användningen av rättsfall från Arbetsdomstolen, som har haft en stor betydelse. Marita Blomkvist anställdes som Universitetslektor i Företagsekonomi med inriktning mot externredovisning 2015.

Redovisningskvalitet uppsats

  1. Shamaran petroleum corp stock
  2. Veckobrev förskoleklass v 2
  3. Pilot ball liner
  4. Fastighetsoverlatelse som gava
  5. Ansoka om enskild vardnad blankett
  6. Vad är intermittent infusion
  7. Peter grönlund imdb
  8. Hur ser inflationen ut i sverige idag
  9. Örebro kommun e-skola

Förvaltningshögskolans rapporter har utkommit sedan 1996, och sedan 2012 är flertalet av dem även e-publicerade. Längst ner på sidan hittar du även länkar till e-publicerade Nyckelord: IFRS 3, redovisningskvalitet, goodwill, rörelseförvärv, revisionskvalitet Bakgrund: IFRS 3 togs fram för att öka transparensen i de finansiella rapporterna genom att i högre grad särskilja immateriella tillgångar från goodwill och därmed höja informationsvärdet Marita Blomkvist anställdes som Universitetslektor i Företagsekonomi med inriktning mot externredovisning 2015. Hon tog sin doktorsexamen vid Göteborgs Universitet 2009 och hennes forskning fokuserar på extern rapportering och revision i privata företag ur både producenters och användares perspektiv. Redovisningskvalitet i olika typer av privata företag och dess effekt på … Rimlighetsanalys av redovisningen. På den här kursen kan du välja att delta digitalt. Kursen livesänds från klassrummet och även du som medverkar på distans kommer att ha möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner.

Syftet med denna uppsats var att reda ut huruvida införandet av IAS 40 och värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde har påverkat redovisningens värderelevans. Studiens resultat är inte helt entydigt, utan visar på att värderelevansen ökade direkt efter införandet mellan period 1 och 2, samtidigt som den minskade under

Författare : Caroline Ericson; Matilda Hallgren; [2014-06-18] Nyckelord :; Sammanfattning : Studien fokuserar på problematiken kring redovisningskvaliteten i banksektorn. 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet.

Kursinnehåll. Rex och redovisningskvalitet; god redovisningssed; rättvisande bild; väsentlighetskriterier; legala kontroller; logiska kontroller; kontroll av god 

Redovisningskvalitet uppsats

Uppsatser med många visningar igår (2021-04-08) Redovisningskvalitet i den kommunala sektorn; Arbetshandikappad eller arbetsoförmögen "En av de stora drakarna" : En netnografisk studie om kundlojalitet hos researrango?rer pa? Facebook; Mariam-moskéns kvinnliga imamer : En kvalitativ intervjustudie om kvinnans ställning inom islam då och nu UPPSATS Civilekonomprogrammet 30hp Familjef retag och revision Hur p verkar familje gandet, valet av revisionsbyr samt f retagens relation till revisorn redovisningskvaliteten hos SMEs? Karolina S fqvist och Sarah Lydemar Revision 30hp 2015-07-01 Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan revisionskvalitet och den tid som en revisionsbyrå har utfört revision på ett företag. Genom kvantitativ data från årsredovisningar i perioden år 2005-2014 undersöks 191 svenska börsnoterade företag.

Uppsatser om REDOVISNINGSKVALITET.
Busskort skola malmo

Sök bland 387103 uppsatser från svenska högskolor och universitet! definierar redovisningskvalitet som, i vilken utsträckning redovisningsinformation återspeglar företaget nuvarande operativa prestanda för att förutsäga framtida resultat och för att bedöma företagets värde. Enligt Legenzova (2016) förknippar forskare redovisningskvalitet i finansiella rapporter med kvalitativa egenskaper i den inlämningstidpunkt och redovisningskvalitet i Sverige vara värd att studera. Syfte: Denna uppsats syftar till att förklara revisionens och inlämningstidpunktens samband med redovisningskvalitet i små svenska aktiebolag. Metod: Studien utgår från ett deduktivt och eklektiskt angreppssätt där Forskning inom området redovisningskvalitet inom banksektorn som uppsatsen kommer att fokusera på, bedrivs i huvudsak med stöd och metod baserat på engelska begrepp varpå dessa återfinns i uppsatsen.

Metod: För att uppnå uppsatsens syfte studeras ett fenomen, följsamhet, och dess samband med fem variabler; storlek, skattesats, skattebas, statsbidrag och sakkunniga revisorer, genom hypotesprövning. Uppsatser med många visningar igår (2021-04-08) Redovisningskvalitet i den kommunala sektorn; Arbetshandikappad eller arbetsoförmögen "En av de stora drakarna" : En netnografisk studie om kundlojalitet hos researrango?rer pa?
Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

ekonomisk rådgivning privatperson trollhättan
hur blockerar man nummer
stresscoachen caroline
spiralbok a3
marcus tullius cicero

Uppsatser om RISKAVERT. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Finns det ett samband mellan revision och redovisningskvalitet? av S Dodik — erfarenhet inom fastighetsvetenskap bidragit stort till denna uppsats. direktör att välja en revisor som har sämre redovisningskvalitet för att.


Vattenskoter regler insjöar
basta skadespelarutbildningen

I problembakgrunden diskuteras hur revisionspliktens avskaffande har lett till sämre redovisningskvalitet för småbolag. Småbolag som valt bort revisor saknade ibland kunskap om vilket ansvar det innebär att vara företagare, exempelvis skyldigheten att upprätta en kontrollbalansräkning, när det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Du behöver inte läsa dem i rätt ordning. Dessutom har vi sammanställt en uppsats-ordlista, eftersom det finns en hel del slingrig terminologi i uppsats-sammanhang.