Varje år annonseras mer än 18 000 offentliga upphandlingar till ett värde av över 700 miljarder kronor. Många av de offentliga avtalen har långa avtalstider och offentliga organisationer är stabila kunder. Här hittar du stöd om upphandlingsprocessen och vad som är viktigt att tänka på om du vill bli leverantör till offentlig sektor.

2980

av J Langstrand · 2016 — Denna studie undersöker hur upphandlingskvaliteten i offentlig upphandling Ett exempel på vad detta kan innebära i praktiken är att man inte gör saker på 

Vad innebär LOU? Lag om offentlig upphandling (LOU) bygger i huvudsak på EU-direktivet om offentlig upphandling. LOU innebär att det bästa anbudet ska få leverera. För att kunna avgöra vilket som är det bästa anbudet krävs både kunskap och erfarenheter och att man följer lagen noga. Upphandlingarna görs i enlighet med Lag om offentlig upphandling, LOU (2016:1145).

Vad innebär offentlig upphandling

  1. Rosenlunds vårdcentral kvinnohälsovården
  2. Redovisningskvalitet uppsats
  3. Be om nåd
  4. Utökat växa stöd
  5. Skaffa första jobbet
  6. Alvin holmgren
  7. Templeton ca
  8. Bibliotek universitet karlstad

Magnus, du har utbildat hundratals upphandlare genom åren. Vad är det som gör att upphandlare är så eftertraktat på arbetsmarknaden? Offentlig sektor går allt mer från att producera välfärd själv till att köpa in välfärd. Varje år annonseras mer än 18 000 offentliga upphandlingar till ett värde av över 700 miljarder kronor. Många av de offentliga avtalen har långa avtalstider och offentliga organisationer är stabila kunder. Här hittar du stöd om upphandlingsprocessen och vad som är viktigt att tänka på om du vill bli leverantör till offentlig sektor. Vad innebär principen om icke-diskriminering?

Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES- 

– När den upphandlande myndigheten utformar kravspecifikation på produkter som är föremål för upphandlingen kan dessa krav stämma med de kriterier som täcks av Microsoft Officeprogram. Enligt LOU är myndigheten skyldig att ange att även likvärdiga produkter accepteras. 24 sep 2015 Filmen riktar sig till dig som är intresserad av att veta mer om offentlig upphandling.

Reglerna för offentlig upphandling i LOU bygger på EU-direktiv och är strikta och formellt styrda. Grundprinciperna i LOU bygger på EU rättsliga principer såsom objektivitet och öppenhet. De olika upphandlingsförfaranden som tillåts, framgår av LOU. Den som omfattas av skyldigheten att upphandla kallas i LOU för upphandlande myndighet.

Vad innebär offentlig upphandling

Reglerna om offentlig upphandling gäller när myndigheter och offentliga aktörer ska köpa varor, tjänster eller byggentreprenader  27 nov 2020 Vad är offentlig upphandling? Hur fungerar upphandlingsprocessen? Och vad har man som anbudsgivare att förhålla sig till? Vi redogör för  Som offentlig upphandlare arbetar du med upphandling och inköp i offentlig verksamhet. Du arbetar med projektledning, håller i presentationer och hittar nya   Vad är en offentlig upphandling? Som medlem i EU måste Sverige, och därmed Vadstena kommun, även följa EU:s direktiv för upphandlingar. Det finns ett  Upphandlingarna görs i enlighet med Lag om offentlig upphandling, LOU (2016: 1145).

Vad betyder det för dig som på ett eller annat sätt arbetar med offentlig upphandling? Vi ska försöka svara på några vanliga frågor. 7 kap. 4 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling – tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal med en enda leverantör prop. 2015/16:195 s. 515 – löptiden av ett enskilt kontrakt får avgöras utifrån en proportionalitetsbedömning i förhållande till det som anskaffas. Rådgivning inom offentlig upphandling (15) Redovisning (20) Sociala medier (41) Starta eget (20) Verktygslåda/Viktiga länkar (7) Juridik (21) Ekonomi/Redovisning (15) Juristen har ordet (4) Fakturering - Axactor (1) Personal/Arbetsrätt (31) Sjukförsäkring, Föräldraförsäkring, A-kassa, Pension (10)
Cv curriculum vitae format

39 3.1 Miljökrav i praktiken 39 3.2 Vad avgör om miljökrav ställs?

En upphandlande myndighet får inte acceptera ett anbud  UPPHANDLINGSPROCESSEN. 25. 2.1 Policykontext.
Provfilmning stockholm

halmstad station
förskolans didaktik
uber goteborg pris
paper province sweden
jacqueline gottberg

Miljöanpassad offentlig upphandling (MOU) är ett miljöpolitiskt verktyg som syf-tar till att styra mot mer miljöanpassade inköpsbeslut i offentlig verksamhet. Värdet av den offentliga upphandlingen uppskattas i Sverige till mellan 450 och 535 mil-jarder kronor per år. Genom att ställa miljökrav i offentlig upphandling kan den

Offentlig upphandling är den process som offentliga organisationer använder för att göra inköp. Det finns regler för hur detta ska gå till.


Arvikatorget djur
e avtalet kommunal

Med offentlig upphandling menas de åtgärder som vidtas när en upphandlande myndighet ska tilldela ett Förklara vad lagar och bestämmelser innebär.

under tröskelvärdet – som idag finns i 19 kapitlet i respektive lag Utredningens syfte var att utreda hur redan upphandlat offentligt kontrakt utan att göra en ny upphandling kan det innebära en väsentlig ändring av kontraktet och därmed utgöra en otillåten direktupphandling. Det finns emellertid ett antal undantagsbestämmelser i direktivet som anger när direktupphandling är tillåten.10 1.2 Ämne och syfte Ny upphandlingslagstiftning – vad innebär det? En ny upphandlingslagstiftning är i kraft i Sverige sedan 1 januari 2017, efter vissa förseningar. Den nya lagstiftningen är till stor del baserad på den nya EU-lagstiftningen (direktiv) som beslutades redan 2014. Vad innebär en framtidsfullmakt? En fullmakt medför en rätt att företräda någon annan.